Stripview

0 ThumbsUp

Aggregationformerna

anonymous on 14. Oct, 2015 — Lang: English

Aggregationformerna
 • Description

  ......

  Transcript

  Expand

  double click to write...

  Kan du förklara aggregationsformerna

  Fasta: Till ex metaller som järn, koppar och guld. Atomerna "skakar" bara i materialet för att beskriva det enkelt.

  Flytande: Till ex vatten vid rumstemperatur. Atomerna rör sig fritt i materialet men hålls ändå ihop i en samlad massa. Ibland kan atomer ”slinka” ut från ytan på flytande ämnen dvs avdunstning.

  Gasformiga: Till ex syre, kväve och väte. Energin har ökat tills atomerna inte kan hållas ihop och de flyktar ifrån varandra.

  double click to write...

  Plasma: Plasma är inom fysik ett aggregationstillstånd av materia. Om en gas värms tillräckligt mycket separeras elektronerna från atomkärnorna, och ett plasma bildas. Ett plasma kan sägas vara en gas av laddade partiklar, joner och elektroner. När ett ämne har hettats upp till plasma skiljs molekylernas beståndsdelar åt, det vill säga: elektronerna rör sig fritt från kärnan.

  double click to write...

  Vad bra då förstår jag!

  Tags:
  ....
Sign in or register to comment.