Stripview

1 ThumbsUp

आज ब्युटी पार्लर बन्द रै'छ ??

Rabi on 19. Oct, 2011 — Lang: नेपाल भाषा

आज ब्युटी पार्लर बन्द रै'छ ??
 • Transcript

  Expand

  थाहा छ, म भर्खर ब्युटी पार्लर गएर
  आ'को ! कस्ती देखिएको छु ??

  double click to write...

  हँ ? आज ब्युटी पार्लर बन्द रै'छ ??

  Tags:
  love
Sign in or register to comment.