Stripview

1 ThumbsUp

Utbyggd barnomsorgspeng

Ingvild on 4. May, 2011 — Lang: Svenska

Utbyggd barnomsorgspeng
 • Description

  Kristdemokraterna kommer troligen med ett nytt förslag om utbyggd barnomsorgspeng . Äntligen börjar det likna något av ett reellt alternativ till förskola som omsorgsform...

  Transcript

  Expand

  1

  Kommunens ansvar:

  Inom 4 månader är vi skyldiga att erbjuda en förskoleplats!

  2

  Båda föräldralediga. Bara én får bidrag för sin barnomsorg...

  Tar hand om eget barn. Ersättning:
  0 kr/mån

  Föräldraledig med syskon på förskola. Erstättning:
  10 000 kr/mån

  3

  Vi betalar skatt hela livet...

  Du hinner aldrig betala tillbaks bidraget från stat och kommun de åren du nyttjar förskolan...

  4

  Orättvist

  Varför måste jag välja förskola för att få stöd för omsorgen för mitt barn?

  5

  Barnomsorgspeng borde följa barnet

  Är mitt barn värt stöd enbart om jag ger omsorg till andras barn?

  6

  Bygg ut barnomsorgspengen! Låt föräldrarna få beloppet själva, skattepliktigt!

  Äntligen en reellt alternativt att själv få ta hand om Pelle!

  Tags:
  kommun, stat, barnomsorgspeng, förskola, föräldraledig, subventioner, rättvisa, barnomsorg
Sign in or register to comment.