Stripview

1 ThumbsUp

empatyczny technologiczny

anonymous on 11. Sep, 2019 — Lang: English

empatyczny technologiczny
  • Transcript

    Expand

    double click to write...

    Nie po to tyle lat studiowałem informatykę, żeby teraz pracować z ludźmi!

Sign in or register to comment.