Stripview

0 ThumbsUp

Test Vorselaar

anonymous on 10. Aug, 2018 — Lang: English

Test Vorselaar
 • Description

  Test Vorselaar Marijke

  Transcript

  Expand

  Zorgen voor een open cafetaria in de Dreef

  Meer investeren in sport-infra-structuur

  Elke keer als we met een voorstel tot verbetering komen ...

  Pak zwerfvuil beter aan

  ... wordt ons voorstel door de burgemeester opgepikt en uitgevoerd ...

  .. dat is langs de ene kant natuurlijk heel plezant...

  Meer ruimte voor de jeugd

  ... het toont dat onze mening er toe doet en dat we goed werk leveren...

  Meer overleg over inze open ruimte ...

  ... maar het gebeurt vaak veel te laat, zoals bijvoorbeeld met de evenementenzaal, wat eigenlijk nog steeds niet in orde is ...

  Yeah...

  ... bovendien waarborgt een bestuur met meer partijen dat er naar iedereen sneller geluisterd wordt

  Betere doorlooptijden in bouw- en renovatiedossiers

  ... en dat er meer inspraak kan komen uit de buurten, verenigingen, inwoners, ...

  Meer inspraak voor buurten en verenigingen in de plannen van de gemeente

  Het is niet gemakkelijk om vanuit de oppositie de inwoners nog te kunnen bereiken ...

  Waarom maken we er dan geen voorstel tot verbetering van?

  Meer dan 1 partij voor Vorselaar ...

  Trager rijden aan de wijk-school

  Voorzie ook nog parking in het centrum

  ... maar toch verdwijnen hier alle politieke partijen in Vorselaar ...

  Meer dan 1 partij voor Vorselaar ...

  Meer dan 1 partij voor Vorselaar ...

  double click to write...

Sign in or register to comment.