Stripview

0 ThumbsUp

Komikia

institutuarena on 18. Dec, 2017 — Lang: Euskara

Komikia
  • Transcript

    Expand

    PENNYWISE PAILAZOA

    Ama, nor da gizon hori?

    Hohoho gabon zoriontsuak!!!!

Sign in or register to comment.